Vi skal være fagekspertene du alltid kan stole på!

DR. ANITA VARSKOG,

CEO Zpire Ltd

OM ZPIRE

Vi har utført over 90.000 kvantifiseringer av radionuklider.


Zpire er den eneste leverandøren av ISO17025-akkrediterte NORM-analyser i Norge.


Vi har analysert mer enn 15.000 prøver av vann, fast stoff, biota og næringsmidler.


Zpire drifter Equinors analyseprogram for overvåking av NORM-utslipp til Nordsjøen.


Majoriteten av NORM-kartlegginger i dekommisjoneringer i Nordsjøen er gjort av Zpire.


Vi prosjekterte og satte i drift verdens første kommersielle NORM-deponi i 2007.


Zpire er ekspertrådgivere til IAEA, Det internasjonale atomenergibyrået.


KUNDER OG PROSJEKTER

Noen av Zpire sine kunder

Vi analyserer antropogene og naturlige radionuklider (NORM) i en rekke typer prøvematerialer i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåking og forskningsprosjekter. Våre kunder velger oss fordi vi leverer ISO17025-akkrediterte analyser. De fleste er faste kunder fordi vi har markedets laveste deteksjonsgrenser og korteste leveringstid. Også prismessig har vi kun hatt positive tilbakemeldinger. Vi strekker oss langt for at du skal bli fornøyd!

DR. PER VARSKOG

Senior Advisor, Zpire NORM Lab & Services

per.varskog@zpire.no

+47 99586460